Teraz zaś dla tych, którzy są
w Chrystusie Jezusie, nie ma
już potępienia (Rz 8,1)

Chrystus zwyciężył …
dla mnie!
Dla mnie pokonał śmierć,
grzech i szatana …
Chrystus ocalił mnie
od pustki śmierci
od zła
i od rozpaczy …
Odtąd …
moje życie jest w Nim
i tylko w Nim …
W Nim zwyciężam!
W Nim żyję!
W Nim powstaję!
W Nim nie ma
już potępienia …
On swoją krwią
zmył moją winę …
On swoją śmiercią
ocalił mnie od śmierci …
On swoim powstaniem
z martwych
dał mi nowe życie …
………………………
Zanurzony w wodzie
chrzcielnej
przyoblekłem się w Niego …
Złączyłem się z Nim
w jedno …
Z Nim umieram
codziennie dla grzechu …
Z Nim z martwych-wstaję
każdego dnia na nowo …
Aż do dnia ostatniego …!