Zakończyły się w Europejskim Centrum Komunikacji i Kultury w Falenicy czterodniowe obrady delegatów prowincjałów Towarzystwa Jezusowego z Europy oraz Bliskiego Wschodu i Magrebu, które trwały od 31 marca do 3 kwietnia. Trzydziestu dziewięciu delegatów odpowiedzialnych za zakonną formację oraz apostolat społeczny pracowało nad zintegrowaniem jezuickiej formacji z zaangażowaniem społecznym i nad ożywieniem wymiaru społecznego misji zakonu.

Dzielono się najlepszymi praktykami, o pojednaniu i sprawiedliwości w kontekście nowych preferencji apostolskich mówił o. Mark Ravizza SJ (Doradca Generał ds. Formacji), a o. Xavier Jeyaraj SJ (Sekretarz Generała ds. Sprawiedliwości Społecznej i Ekologii) podkreślał wagę troski o zdynamizowanie apostolatu społecznego. Ojciec Franck Janin SJ (Przewodniczący Konferencji Prowincjałów Europy) w swojej wypowiedzi zapewnił, że to, co zadziało się w Falenicy, jest ważnym elementem rozeznawania apostolskiego i z pewnością pomoże prowincjałom w dalszym planowaniu aktywności apostolskiej w Europie i na Bliskim Wschodzie.

Delegaci mogli się także zapoznać z działalnością Jezuickiego Centrum Społecznego „W Akcji”, mieszczącego się w Warszawie przy ul. Rakowieckiej, oraz wysłuchać prezentacji jezuickich kleryków, których zaangażowanie w pracę z ludźmi ubogimi okazało się bardzo różnorodne i wpłynęło bardzo pozytywnie na przeżywanie ich osobistej wiary.

Podczas obrad delegaci poruszali różne zagadnienia związane z pojawiającymi się w społeczeństwach wyzwaniami. Między innymi rozmawiano o zaangażowaniu jezuitów w towarzyszenie uchodźcom, w ignacjańskie rzecznictwo, w troskę o ekologię, w życie pośród ubogich (insertion communities). Podkreślano kluczowe znaczenie ubogiego stylu życia i gościnności, obecności w różnych sektorach życia publicznego i pracy zespołowej. Zwrócono uwagę na konieczność wsłuchania się w głos ubogich i niezbędność pogłębionej refleksji nad kwestiami społecznymi, a także na korzyści płynące z angażowania się w istniejące sieci współpracy międzyprowincjalnej łączące instytucje działające w różnych obszarach społecznych.

Wszyscy byli zgodni co do tego, że jezuitom będącym jeszcze w formacji powinni towarzyszyć w apostolacie doświadczeni ojcowie i profesorowie wyższych uczelni, aby doświadczenie społecznego zaangażowania nie pozostało bez pogłębionej refleksji, zarówno osobistej jak i filozoficzno-teologicznej. Młodzi potrzebują również dobrego przykładu starszych.

Koordynatorka Jesuit Social Network z Włoch wyjeżdża ze spotkania przekonana, że najważniejsze jest to kim jesteśmy i że Chrystus wzywa nas nie tyle do zajmowania się wieloma sprawami, co do pełnienia proroczej roli w społeczeństwie. Delegat z Hiszpanii zauważa, że „w naszych prowincjach promuje się nadal model jezuity jako dobrego kaznodziei, rekolekcjonisty i nauczyciela. Brakuje jednak solidnego programu przygotowującego jezuitów do pracy w sektorze społecznym. To spotkanie miało na celu wypełnienie tej luki.

W naszej pracy liczy się wymiar duchowy i intelektualny, a nie tylko praktyczny – mówią delegaci ds. apostolatu społecznego. Dlatego potrzebujemy szerszej współpracy międzysektorowej we wszystkich naszych działaniach społecznych.

Polscy delegaci bardzo pozytywnie ocenili spotkanie. W ostatnim dniu, o. Zbigniew Leczkowski SJ, Delegat Prowincjała ds. Formacji w Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej, powiedział: „Zarówno apostolat społeczny jak i formacja to troska o człowieka. Staramy się towarzyszyć młodym jezuitom podczas formacji również w ich społecznym zaangażowaniu. Relacja z człowiekiem, którego staramy się wspierać w apostolacie społecznym, jest czymś, co formuje, dotyka, przemienia. Jest to szansa, którą powinniśmy wykorzystać”. Ojciec Andrzej Migacz SJ, delegat Prowicjała ds. Formacji w Prowincji Polski Południowej, konkluduje, że szukanie powiązania między formacją, a działalnością społeczną ma głęboki sens i ma nadzieję, że owoce spotkania będą widoczne.

Delegaci zdecydowali, że spotkają się wspólnie w podobnej formule za 2-3 lata.

Zdjęcia: o. Czesław Sobolewski SJ, o. Peter Rožič SJ