Kategoria: Paweł Rakowski SJ – blog

σωμα, czyli foto-wsparcie dzieci

Zapraszam wszystkich, którzy kochają fotografię oraz chcieliby przy tym wesprzeć dzieci. W Krakowie, w Galerii Anna przy ul. Szpitalnej 17, trwa moja pierwsza autorska wystawa zdjęć. Nosi ona grecki tytuł σωμα (soma), czyli „ciało”. Zaprezentowane na wystawie fotografie zostały zrobione w galeriach oraz muzeach Włoch przy okazji moich rzymskich studiów teologii biblijnej. Środki ze sprzedaży zdjęć w całości są przeznaczone na pakiety rozwojowe dla najmłodszych uchodźców z Jezuickiego Centrum Społecznego „W Akcji”. Wystawę można zwiedzać do 7 października, od wtorku do piątku w godz. 11:00 – 18:00. Nie miałaby ona miejsca, gdyby nie wsparcie, zachęta i pomoc przyjaciół. Bardzo...

Read More

Dolina Cedronu

Wczoraj poszliśmy zobaczyć Dolinę Cedronu. Jezus musiał ją przekraczać wielokrotnie, kiedy wchodził do miasta od strony Betanii oraz gdy razem z uczniami udawał się na modlitwę na Górę Oliwnę, a dokładniej do Getsemani. W którym dokładnie miejscu znajdowało się Getsamani nie wiemy, ale źródła podają, że bardziej u podnóża Góry Oliwnej niż na jej szczycie. Można więc powiedzieć, że Jezus modlił się w dolinie. Pasowałyby do tego wydarzenia słowa Psalmu 130 Z głębokości wołam do Ciebie Panie… Dolina jest głęboka, a w czasach Jezusa była jeszcze głębsza. Na zboczu od strony Góry Oliwnej ciągnie się cmentarz żydowski. Są tam...

Read More

nie ma Go tu

Poza czterema znanymi nam ewangeliami w Jerozolimie mówi się jeszcze o tzw. „piątej”. Jest to cała tradycja wiernych, która przez wieki przechowywana w tym mieście i jej okolicach. Odnosi się do tego wszystkiego, o czym już wcześniej wspominaliśmy – do miejsc pamięci związanych z wydarzeniami biblijnymi. Całą Ziemię Świętą w przenośni możemy nazwać Piątą Ewangelią. Co do wielu, pozostają jedynie miejscami pamięci, niekoniecznie miejscami wydarzeń. Ale jest kilka, co do których autentyczności przychylają się również badania archeologiczne. Jednym z nich jest grób Jezusa.   Kalwaria według starożytnych autorów odnosiła się nie tylko do miejsca śmierci Jezusa, ale również całej...

Read More

kapłański lifestyle

Miasto Dawida nie zostało przez niego zbudowane od zera. Jak dobrze wiemy, Dawid podbił już istniejące miasto, które było całkiem nieźle rozwinięte, choć niewielkie. Znajdowało się na wzgórzu, zwanym Ofel. Nazwa (hbr. עופל) nastręcza problemów w tłumaczeniu, może oznaczać wzgórze, twierdzę lub strome wzniesienie. Nie do końca wiadomo, czy nazwa odnosi się do całego wzgórza, czy tylko do jej najbardziej stromej części. Gdzie się wznosi miasto Dawida? W kierunku północnym, czyli obecnie w kierunku świątyni. By nie pogubić się w nazwach, które narosły latami, warto dodać, że w mieście Dawida została zbudowana siedziba Seleucydów, stąd wzgórze czasem nazywane jest...

Read More

mury Jerozolimy

Nie tylko historia Jerozolimy, ale i jej topografia jest fascynująca. To kombinacja wzgórz i dolin, o których tak często wspominają teksty biblijne. Jerozolima tradycyjnie leży na siedmiu wzgórzach, ale trudno jest dziś zliczyć ich nazwy. Najważniejszym wzgórzem jest Moria, zwana również wzgórzem świątynnym. Zgodnie z tradycją żydowską to tam Abraham miał ofiarować Izaaka Bogu. A propos tej ofiary, jeden z qumrańskich apokryficznych tekstów do Księgi Rodzaju (The Genesis Apokryphon Scroll) tłumaczy ją za pomocą prologu do Księgi Hioba. Według niego to sam diabeł miał nakłonić Abrahama do złożenia w ofierze swego syna Izaaka, ocalonego później przez Boga. Ale wróćmy...

Read More

Aktualności

Media o nas

Blogi

Najnowsze filmy

Loading...

Polecamy